Bli fosterhjem

Fosterhjem

Et fosterhjem som har daglige omsorgen for det barnet som er plassert på vegne av barneverntjenesten. Plassering er ment å være mere langvarig.

Ventehjem

Et fosterhjem som tar imot barn og ungdom i akuttsituasjon på kort varsel. Plasseringen er midlertidig, frem til barnet flytter til evt. fosterhjem, institusjon eller tilbake til foreldrene.

En Givende Hverdag.

Bli fosterhjem

Når barn og unge ikke kan bli boende hos sine foreldre er et alternativ å bo i et fosterhjem. Hjemmet er private personer som har gode omsorgsevner og mulighet til å få inn en nytt familie medlem. De er ansvarlig for å utføre den daglige omsorgen. Fosterforeldrene skal behandle barnet som sitt eget og samtidig tilpasse barnets behov. Dette uavhengig av om det er en midlertidig plassering, eller en langvarig plassering. Dersom det ikke er særlige grunner for noe annet skal våre hjem samarbeide med barnets biologiske foreldre og opprettholde tidligere nettverk. Våre hjem er pliktig til å samarbeide med barneverntjenesten og andre hjelpeinstanser.