Om oss

Store og små formidler og rekrutterer fosterhjem, beredskapshjem og besøkshjem. Våre hjem består av godt integrerte minoritetsfamilier som har omsorg til overs. Store og små ruster opp egnede foreldre med nødvendig forståelse for tilknytningsteori, traume og kultursensitivitet. Dermed er våre familier og veiledere bedre egnet til å ivareta barnets kontakt med biologiske foreldre og nettverk. Dette mener vi er en forutsetning for å ivareta barnets egenart og identitet, og et godt grunnlag for samarbeid med alle involverte. Noen av våre hjem har også muligheter til å kunne ta imot søsken.

Store og små tilbyr

 • Fosterhjem
 • Forsterkede fosterhjem
 • Beredskapshjem
 • Besøkshjem
 • Opplæring, kurs og individuell- og gruppeveiledning
 • Konkurransedyktig arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
 • Meningsfylt arbeid med mulighet for faglig- og personlig utvikling
 • 24 t beredskap, for støtte og veiledning i utfordrende situasjoner
 • Utvidet nettverk, bli kjent med andre familier og fagpersoner

Vi ønsker fosterforeldre som

 • Har gode samarbeidsevner
 • Har god vandel og alminnelig god helse
 • Er i stabil livssituasjon og har overskudd
 • Har utdanning eller erfaring med barn og ungdom
 • Har godt nettverk, rom og økonomi for å ta imot et barn
 • Er innstilt på at en av dere kan bli fristilt fra jobb og får kompensasjon for tapt inntekt

Menneskene bak store og små

Abubaker Mohamed Noor

Daglig leder

Korab Kelmendi

Veileder

Richard Nartey

Fagleder

Sammy Abd Elrahman

Styreleder/Rekrutteringsansvarlig

Waqas Hussain

Familieveileder

Shabi Ma

Psykolog